Extension Factory Builder Blag Créole

Toto fè pwofesè lekol li pran yon gwo wont

Klike pou fè yon don 5$ pou ede fondatè Blag Creole la ak edikasyon li


Toto ki nan rekreyasyon ki wè pwofesè a chita nan klas la ap manje, li kouri al chita bò kote l' la pou l' manje avè l'.
Pwofesè a di Toto : "yo pa aprann ou ke yon kochon avèk yon zwazo pa konn menm kote ?"
Toto di l : "Se vre wi saw dim lan, m bat zèl mwen, m vole papa."
Pwofesè a fache, li pran fèy egzamen yo pou l' korije, lé l' rive sou pa Toto a, li ba l' zewo epi anba fèy la li ekri : "kochon", "nég sòt", epi pwofesè a tann kou Toto antre li remèt li fèy la. Toto ki wè sa, li tounen bò kote pwofesè a, li di l: "oh, apaw pa banm nòt, se sèlman non w ak siyatiw mwen wè anba fèy la ?"


Klike pou fè yon don 5$ pou ede fondatè Blag Creole la ak edikasyon li


* blag kreyol, créole, ayisyen, ayiti / blagues créoles, haïtien, Haïti, blagues de Toto.
* Veuillez commenter cette blague pour la partager sur http://www.facebook.com/blagcreole.

Toto demanti pwovèb kreyol ki di : "Kout manchèt nan dlo pa gen mak la"

Klike pou fè yon don 5$ pou ede fondatè Blag Creole la ak edikasyon li


Yon jou pandan Toto poze l lakay li konsa, yon bandi antre nan lakou a, bandi a rale yon MANCHÈT sou Toto, epi Toto kouri li lage kòl nan pisinn nan . . .
Lè bandi a wè sa li rantre nan pisinn lan epi l' rache Toto pak an pak....
lapolis vinn parèt yo wè Toto poko mouri, yo mande Toto pouki nèg la rale MANCHÈT sou ou epi w' pa kouri al kache yon lòt kote se nan pisinn lan menm ou lage ko'w?

Toto reponn : "O o chèf la, se paskem konnen kout MANCHÈT nan dlo pa gen mak wi !"Klike pou fè yon don 5$ pou ede fondatè Blag Creole la ak edikasyon li

 

* blag kreyol, créole, ayisyen, ayiti / blagues créoles, haïtien, Haïti, blagues de Toto.
* Veuillez commenter cette blague pour la partager sur http://www.facebook.com/blagcreole.